Introductie

Bij het aanvragen en afgeven van een medische verklaring zijn, deels aan de hand van jurisprudentie, de volgende kwaliteitscriteria:

1. Er moet een relevante en gerichte vraagstelling zijn.

Om misverstanden te voorkomen wordt alleen een schriftelijke aanvraag (met relevante vraagstelling) voor een medische verklaring in behandeling genomen. Voor juridische procedures zoals aanvragen van een curatorschap, mentorschap of een onderbewindstelling zal de rechtbank / notaris schriftelijk verzoeken om een medische verklaring via de aanvrager. Bij verzoeken met een andere doelstelling, zoals een vakantie aanvraag, vervoersvergoeding, annuleringsverzekering of levensverzekering etc. zal doorgaans een relevante vraagstelling door een medisch adviseur van de organisatie of verzekeringsmaatschappij opgesteld dienen te worden.

2. De arts moet voldoende deskundig zijn tenaanzien van de vraagstelling.

Voor de groep van patiënten, zijnde kwetsbare ouderen en chronisch zieken met complexe problematiek, zal bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde de benodigde deskundigheid bezitten. Bij verzoeken met een andere doelstelling, zoals een vakantieaanvraag, vervoersvergoeding, annuleringsverzekering of levensverzekering etc. hangt het van de specifieke vraagstelling af of een specialist ouderengeneeskunde in deze gevallen voldoende deskundigheid heeft om een verklaring op te stellen.