Introductie

• Diagnostiek van geheugenproblemen (dementie)

• wanen, hallucinaties en verwardheid

• Apathie, depressie en stemmingsstoornissen

• Agitatie, achterdocht en/of afwerend gedrag

• Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht