Introductie

3. De methode van onderzoek en wijze van rapportage moeten voldoen aan de professionele norm.

Bijvoorbeeld bij een medische verklaring in het kader van een onderbewindstellinging/ mentorschap/ondercuratelestelling. Stapsgewijs worden de volgende items onderzocht: bewustzijn, gehoor, spreken, communicatie, gezichtsvermogen, geheugen, begrip/beoordelingsvermogen, motoriek en mobiliteit. Bij alle items wordt aangegeven of er beperkingen zijn en wat de prognose is. Vanuit deze gegevens over de beperkingen wordt de conclusie getrokken in hoeverre iemand zelf in staat is om zijn belangen (vermogensrechtelijk en/of wat betreft gezondheid) te behartigen. Vervolgens wordt deze conclusie toegelicht aan de hand van een aantal praktische en relevante voorbeelden met betrekking tot het behartigen van deze vermogensrechtelijke of

gezondheidsbelangen.

4. De betrokkene wordt geïnformeerd en gebruik van gegevens en onderzoek gebeurt alleen met toestemming van of namens de betrokkene (samen informed consent).

 

“ Twijfel over de wilsbekwaamheid? Overweeg een consult specialist ouderengeneeskunde ”