Introductie

Indien de notaris weet dat cliënt aan de ziekte van Alzheimer lijdt, dient hij ter beoordeling van diens wilsbekwaamheid een medische verklaring te vragen. Kamer van toezicht te Leeuwarden, 28 december 2005, nr. 13/05.(Bron www.notaris.nl) 

(Ruim 20% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie. - Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie.) 

Op hoge leeftijd zijn er uiteindelijk bij iedereen cognitieve stoornissen aanwezig. Het gaat er vooral om of de gevolgen worden overzien en of er herhaaldelijk een adequaat besluit kan worden genomen. Dit onafhankelijk van invloeden van buiten af. 

Ook al is er sprake van van een dementie, in het begin van de ziekte is er vaak nog een volwaardig besluit mogelijk. Gezien de progressie is te verwachten dat dit op termijn weg zal vallen. Een gegeven wat ook bij het bereiken van een hoge leeftijd gezien wordt. 

 

 

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring door een arts opgesteld met een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand, die een ander doel dient dan behandeling of begeleiding.

Een medische verklaring mag niet door de behandelend arts worden afgegeven omdat er een verstrengeling van belangen kan ontstaan en het de vertrouwensrelatie met de patiënt kan schaden (KNMG).

Medische gegevens (b.v. diagnosen) mogen wel door de behandelend arts worden verstrekt mits de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger hier toestemming voor heeft gegeven, bij voorkeur schriftelijk.

Ons doel “uw client onafhankelijk te beoordelen en u te adviseren ” 

Wij zijn gespecialiseerd in de de medische beoordeling ten behoeve van :

  • Bewindvoering
  • Mentorschap 
  • Curatele stelling
  • Opstellen van het testament
  • Opstellen van een volmacht
  • Ondertekening en het zetten van een handtekening

medische verklaring

Het bezoek en onderzoek van de client en het opstellen van een medische verklaring neemt gemiddeld 2,5 uur in beslag.

De medische verklaring wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

 

De kosten voor het huisbezoek, opvragen medische gegevens, onderzoek en opstellen van de medische verklaring is €219,- (rode gebied tot 30km) 

 €259,- (groene gebied tot 60km), €325,- (overig met uitzondering van de waddeneilanden)

Stuur uw aanvraag naar  Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon : 06-421 70 130 Fax : 084-835 91 01   

 

 Afstand tarief

In Nederland hebben ruim 260.000 mensen dementie.

 Hiervan hebben er 100.000 nog geen diagnose.

Bij het aanvragen en afgeven van een medische verklaring zijn, deels aan de hand van jurisprudentie, de volgende kwaliteitscriteria:

1. Er moet een relevante en gerichte vraagstelling zijn.

Om misverstanden te voorkomen wordt alleen een schriftelijke aanvraag (met relevante vraagstelling) voor een medische verklaring in behandeling genomen. Voor juridische procedures zoals aanvragen van een curatorschap, mentorschap of een onderbewindstelling zal de rechtbank / notaris schriftelijk verzoeken om een medische verklaring via de aanvrager. Bij verzoeken met een andere doelstelling, zoals een vakantie aanvraag, vervoersvergoeding, annuleringsverzekering of levensverzekering etc. zal doorgaans een relevante vraagstelling door een medisch adviseur van de organisatie of verzekeringsmaatschappij opgesteld dienen te worden.

2. De arts moet voldoende deskundig zijn tenaanzien van de vraagstelling.

Voor de groep van patiënten, zijnde kwetsbare ouderen en chronisch zieken met complexe problematiek, zal bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde de benodigde deskundigheid bezitten. Bij verzoeken met een andere doelstelling, zoals een vakantieaanvraag, vervoersvergoeding, annuleringsverzekering of levensverzekering etc. hangt het van de specifieke vraagstelling af of een specialist ouderengeneeskunde in deze gevallen voldoende deskundigheid heeft om een verklaring op te stellen.

3. De methode van onderzoek en wijze van rapportage moeten voldoen aan de professionele norm.

Bijvoorbeeld bij een medische verklaring in het kader van een onderbewindstellinging/ mentorschap/ondercuratelestelling. Stapsgewijs worden de volgende items onderzocht: bewustzijn, gehoor, spreken, communicatie, gezichtsvermogen, geheugen, begrip/beoordelingsvermogen, motoriek en mobiliteit. Bij alle items wordt aangegeven of er beperkingen zijn en wat de prognose is. Vanuit deze gegevens over de beperkingen wordt de conclusie getrokken in hoeverre iemand zelf in staat is om zijn belangen (vermogensrechtelijk en/of wat betreft gezondheid) te behartigen. Vervolgens wordt deze conclusie toegelicht aan de hand van een aantal praktische en relevante voorbeelden met betrekking tot het behartigen van deze vermogensrechtelijke of

gezondheidsbelangen.

4. De betrokkene wordt geïnformeerd en gebruik van gegevens en onderzoek gebeurt alleen met toestemming van of namens de betrokkene (samen informed consent).

 

“ Twijfel over de wilsbekwaamheid? Overweeg een consult specialist ouderengeneeskunde ”