• Voorkom doorbehandeling in de tweede lijn*

• Voorkom polyfarmacie door stapeling specialistische voorschriften

• Reduceer gezondheidszorgkosten door versterking van de eerste lijn

• Participeer op meer complexe ouderenzorg thuis en verpleeghuisbedden tekort