Introductie

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring door een arts opgesteld met een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand, die een ander doel dient dan behandeling of begeleiding.

Een medische verklaring mag niet door de behandelend arts worden afgegeven omdat er een verstrengeling van belangen kan ontstaan en het de vertrouwensrelatie met de patiënt kan schaden (KNMG).

Medische gegevens (b.v. diagnosen) mogen wel door de behandelend arts worden verstrekt mits de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger hier toestemming voor heeft gegeven, bij voorkeur schriftelijk.

Ons doel “uw client onafhankelijk te beoordelen en u te adviseren ” 

Wij zijn gespecialiseerd in de de medische beoordeling ten behoeve van :

  • Bewindvoering
  • Mentorschap 
  • Curatele stelling
  • Opstellen van het testament
  • Opstellen van een volmacht
  • Ondertekening en het zetten van een handtekening