Wij zijn gespecialiseerd in de de medische beoordeling ten behoeve van :

  • Bewindvoering
  • Mentorschap 
  • Curatele stelling
  • Opstellen van het testament
  • Opstellen of ingaan van een levenstestament of volmacht
  • Ondertekening en het zetten van een handtekening

De beoordelend arts is aangesloten bij Verenso volgens afspraken met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.(Bron)

(Ruim 20% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie. - Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie) 

Op hoge leeftijd zijn er uiteindelijk bij iedereen cognitieve stoornissen aanwezig. Het gaat er vooral om of de gevolgen worden overzien en of er herhaaldelijk een adequaat besluit kan worden genomen. Dit onafhankelijk van invloeden van buiten af. 

Ook al is er sprake van van een dementie, in het begin van de ziekte is er vaak nog een volwaardig besluit mogelijk. Gezien de progressie is te verwachten dat dit op termijn weg zal vallen. Een gegeven wat ook bij het bereiken van een hoge leeftijd gezien wordt. 

Indien de notaris weet dat cliënt aan de ziekte van Alzheimer lijdt, dient hij ter beoordeling van diens wilsbekwaamheid een medische verklaring te vragen. Kamer van toezicht te Leeuwarden, 28 december 2005, nr. 13/05.(Bron www.notaris.nl) 

Lees meer hier meer over beoordeling wilsbekaamheid