•  de door In de wet zorg en dwang benoemde onafhankelijke deskundige.

•  beoordeling en opstellen medische verklaring bij een verzoek tot (verlenging van) een rechtelijke machtiging Ex Art.24