Introductie

•  Complex medicatie gebruik en polyfarmacie (meer dan 5 geneesmiddelen)

• Vallen en valgevolgen

• Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid, de kwetsbare ouderen

• Advies over BOPZ en vrijheidsbeperkende maatregelen

• Complexe wondbehandeling