Het Centrum voor Ouderengeneeskunde werkt samen met de eerstelijn met (thuis-)zorginstellingen en huisartsen in de regio.

Het CVO biedt ondersteuning door middel van diagnostiek, adviezen en medebehandeling bij complexe chronische en psycho-geriatrische patiënten in de thuissituatie of binnen een zorginstelling door een specialist ouderengeneeskunde. Verder ondersteunt het CVO de notaris bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid door een onafhankelijk waardeoordeel te geven. 

Door de ontwikkelingen in de zorg en de complexiteit van de zieke ouderen is er behoefte ontstaan om specialistische kennis op het gebied van ouderengeneeskunde dicht bij huis te brengen. 

Het doel de patiënt met een kwetsbaar evenwicht zo te ondersteunen, dat hij optimaal blijft functioneren in de thuissituatie. Centraal staan behoud van zelfredzaamheid en optimale kwaliteit van leven.

 Het Centrum voor Ouderengeneeskunde werkt samen met de volgende zorginstellingen: 

  

 centrum voor Ouderengeneeskunde is aangesloten bij :

 

Voor efficiëntere en effectievere eerstelijnszorg voor mensen met een of meerdere chronische aandoeningen