Introductie

Het Centrum voor Ouderengeneeskunde werkt samen in de eerstelijn met (thuis-)zorginstellingen en huisartsen in de regio.

Het CVO biedt ondersteuning door middel van diagnostiek, adviezen en medebehandeling bij complexe chronische en psycho-geriatrische patiënten in de thuissituatie of binnen een zorginstelling door een specialist ouderengeneeskunde. Verder ondersteunt het CVO de notaris bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid door een onafhankelijk waardeoordeel te geven. 

Door de ontwikkelingen in de zorg en de complexiteit van de zieke ouderen is er behoefte ontstaan om specialistische kennis op het gebied van ouderengeneeskunde dicht bij huis te brengen. 

Het doel de patiënt met een kwetsbaar evenwicht zo te ondersteunen, dat hij optimaal blijft functioneren in de thuissituatie. Centraal staan behoud van zelfredzaamheid en optimale kwaliteit van leven. Het CVO is gevestigd in numansdorp en heeft praktijkruimte in een gezondheidscentrum. 

 Het Centrum voor Ouderengeneeskunde werkt samen met de volgende zorginstellingen: 

  

 centrum voor Ouderengeneeskunde is aangesloten bij :

 

Voor efficiëntere en effectievere eerstelijnszorg voor mensen met een of meerdere chronische aandoeningen 

 

•  Complex medicatie gebruik en polyfarmacie (meer dan 5 geneesmiddelen)

• Vallen en valgevolgen

• Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid, de kwetsbare ouderen

• Advies over BOPZ en vrijheidsbeperkende maatregelen

• Complexe wondbehandeling

• Late gevolgen van een CVA 

• Chronische progressieve neurologische aandoeningen (MS, M.Parkinson, ALS )

Een multidisciplinaire benadering, behandel- en zorgadviezen welke gericht zijn op het dagelijks functioneren. Waar het kan een opname in een verpleeghuis uit te stellen.   

Wij proberen uw zelfredzaamheid te ondersteunen en streven naar een doel welke voor u belangrijk is.

• Diagnostiek van geheugenproblemen (dementie)

• wanen, hallucinaties en verwardheid

• Apathie, depressie en stemmingsstoornissen

• Agitatie, achterdocht en/of afwerend gedrag

• Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht

Is er sprake is van cognitieve beperkingen, handicaps, psychosociale problematiek, multimorbiditeit?

De specialistische beoordeling vindt plaats in de vertrouwde omgeving thuis

• Vragen over palliatieve/terminale zorg

• Advies over medisch beleid, intentie van behandeling en medicatiebeleid

• Advies over zorg of opname verpleeghuis

• Advies over somatische of psychogeriatrische indicatie